การชำระเงิน


ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาย่อย : (ทุ่งเสี้ยว) สันป่าตอง

ชื่อบัญชี : นางสาวศิวารินทร์ คำภา
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 661-223921-1

( โปรดเก็บเอกสารใบนำฝาก หรือ สลิปการโอนเงินผ่านเอทีเอ็มของท่านไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้อ้างอิงกรณีที่เจ้าหน้าที่มีปัญหาการตรวจสอบการโอนเงินของท่าน )